KVO gecertificeerd

Het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt ondernemers, gemeente, politie en brandweer om samen de veiligheid op bedrijventerreinen in stand te houden en waar mogelijk, te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen deze stakeholders met als belangrijkste opbrengst een veilig en mede daardoor ook een economisch aantrekkelijk bedrijventerrein.

kvo
quote

Wat houdt het in

Het KVO richt zich op een samenbrengen van de betrokken partijen. Gezamenlijk maken zij  bestaande problemen inzichtelijk om die vervolgens ook samen aan te pakken. Ook Vereniging BT A12 gaat voor dit keurmerk. Om deze samenwerking te borgen is er een permanente werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de genoemde disciplines.

De bedrijfsschade door vernieling, inbraak en diefstal zal afnemen en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Bovendien zorgt het KVO voor een goed contact met gemeente, politie en brandweer en last but not least krijgt ook de onderlinge samenwerking tussen ondernemers een positieve impuls.

Wellicht goed om te weten: als uw onderneming is gevestigd op een bedrijventerrein met een gecertificeerd keurmerk, zijn er verzekeringsmaatschappijen die een korting verlenen op de polis kosten. Neemt u vooral contact op met iemand van het bestuur als u hier meer over wilt weten.

Download hier de calamiteitenkaart

Tips van de brandweer

Cluster brandweer Neder- Betuwe/ Tiel maakt deel uit van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid en omvat Dodewaard, Kesteren, Ochten, Opheusden en Tiel. In elk dan deze kernen is een kazerne gevestigd. Het bedrijfsbureau is gevestigd in Tiel. Van hieruit wordt naast het uitrukken naar calamiteiten, ook gezorgd voor opleidingen en oefeningen voor brandweer personeel en onderhoud van materialen en voertuigen. Ook alles wat met brandveiligheid van onder andere gebouwen te maken heeft wordt behandeld bij het bedrijfsbureau in Tiel. De mensen die zich hier mee bezig houden, vallen onder risicobeheersing, het voormalige preventie. Dit houdt in dat alle zaken met betrekking tot brandveiligheid, zoals bijvoorbeeld het adviseren van de gemeente bij aanvragen van bouwplannen, het uitvoeren van brandveiligheidcontrole’s en voorlichting aan consumenten of bedrijven, door deze mensen uitgevoerd wordt.

 

Qua brandveiligheid wordt de regelgeving vanuit het Bouwbesluit gehanteerd. In Neder- Betuwe werken de gemeente en de brandweer vaak samen. Daarbij heeft de brandweer een adviserende rol. Dit houdt in dat eventuele constateringen door de brandweer doorgegeven worden aan de gemeente, welke zorg draagt voor de samenstelling van de te sturen brieven en het bewaken van de termijnen.

 

U als bedrijf dient altijd te voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Daarnaast bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de brandveiligheid binnen uw bedrijf. Zo zouden het vrijhouden van nooduitgangen en het tijdig laten keuren van uw blusmiddelen vanzelfsprekende maatregelen moeten zijn.

 

Mocht u vragen hebben over brandveiligheid, dan kunt u altijd contact opnemen met de brandweer Neder- Betuwe/ Tiel, via telefoonnummer 0344- 675757. We staan u graag te woord!

Interessante links

ccv-veiligondernemen.nl
Is dé veiligheidswebsite voor ondernemers. De ondermer vindt er praktische hulpmiddelen, nieuws en allerlei tips over bijvoorbeeld winkelcriminaliteit, overvallen, geweld, agressie, interne criminaliteit, veilig ondernemen en veilig uitgaan. De komende periode wordt de website nog aangevuld met informatie over onder andere cameratoezicht en inbraak.

www.veiligondernemenscan.nl
Dat is een korte digitale vragenlijst waarmee ondernemers gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico’s voor hun onderneming en het gebouw zoals bijvoorbeeld inbraak, diefstal en ICT-criminaliteit.

www.criminee.nl/gelderland
De Regionale Toezicht Ruimte (RTR®) is door CrimiNee!® ontwikkeld als publiek-privaat knooppunt voor cameratoezicht en de integrale ketenopvolging bij incidenten. Daardoor bestaat de mogelijkheid vroegtijdig incidenten te signaleren, daarop snel te reageren, waardoor preventie van criminaliteit wordt bevorderd. Ondernemervereniging Panhuis Kesteren is aangesloten op de RTR Nijmegen.

Wat brengt ons het KVO

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, brand of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.

 

Resultaten voor de ondernemer

• Veilige, schone en prettige werkplek voor ondernemer en personeel
• Veilige en nette omgeving voor klanten en bezoekers
• Vermindering van schade aan pand en middelen
• Minder overlast
• Verbetering van het imago van het bedrijventerrein

Resultaten voor de gemeente

• Invulling aan lokaal veiligheidsbeleid
• Goede samenwerking met ondernemers
• Versterking imago van de gemeente
• Versterking economische positie, als goed en veilig vestigingsklimaat

Resultaten KVO voor Politie en brandweer

• Structurele en effectieve samenwerking met ondernemers en gemeente
• Duidelijke afspraken over inspanningen op het gebied van veiligheid
• Een instrument om veiligheid op een hoger niveau te brengen

KVO Kerndoelen

1) Verminderen inbraken
2) Collectieve beveiliging
3) Stimuleren doen van aangifte
4) Voorlichting over veiligheid