Wanneer wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden?

De ALV wordt normaliter in het eerste halfjaar georganiseerd bij een van onze leden. De leden van de vereniging ontvangen een uitnodiging voor de ALV.

Bij wie kan ik me melden voor vragen over de factuur jaarbijdrage?

Uw vragen met betrekking tot de factuur jaarbijdrage kunt u mailen naar: panhuisovpk@gmail.com

Wij hebben als bedrijf een AED aangeschaft. Waar kunnen wij deze aanmelden?

Uw AED kunt u aanmelden via de website https://www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden

Ons bedrijf staat nog niet genoemd op deze website bij ‘De bedrijven’. Hoe kunnen wij hier een vermelding krijgen?

Als ondernemer op Panhuis Kesteren en lid van onze vereniging kunt u een vermelding krijgen bij ‘De bedrijven’. Stuur hiervoor een stukje tekst van maximaal 125 woorden met een beschrijving van uw bedrijf, uw contactgegevens en een foto van uw bedrijfspand naar panhuisovpk@gmail.com o.v.v. ‘Website OVPK vermelding bedrijf’.

Reviatalisering 2013 - 2017

In september 2013 is het businessplan voor bedrijfsomgeving Panhuis opgesteld voor een betere leefomgeving op het Panhuis. Het Panhuis kent sterke ondernemers en bedrijven. Dat is een belangrijke kracht. Deze kracht willen we behouden en inzetten om een aantal knelpunten weg te nemen. Daarom hebben ondernemers en gemeente de handen ineen geslagen om, ondersteund door de provincie Gelderland, een reeks aan maatregelen te benoemen om de knelpunten weg te nemen. Het is een echt ondernemersplan geworden, waarin die maatregelen staan waar¬van ondernemers aangeven dat ze echt bijdragen aan een toekomstgericht Panhuis. Het gaat bijvoorbeeld om verbeteringen op het gebied van veiligheid, verkeer en parkeren, het verbeteren van de uitstraling van panden, buitenruimtes en openbaar gebied en het versterken van de identiteit(en) van het terrein. Daarnaast is er met veel enthousiasme gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De audit is met succes doorlopen, de uitvoering van enkele noodzakelijke maatregelen is in voorliggend plan opgenomen.

Download hier het volledige plan voor revitalisering

Download hier het beeldkwaliteitsplan

Waarom aangifte doen na een incident?

Het is belangrijk dat bedrijven altijd bij de politie aangifte doen van misdrijven. Belangrijk voor burgers en ondernemers zelf, omdat zij de aangifte nodig hebben om bijvoorbeeld een schadeclaim in te dienen bij de verzekering. Maar ook belangrijk voor de politie, omdat zij op die manier meer inzicht krijgt van wat er in haar werkgebied gebeurt en er bij de inzet van personeel rekening mee kan houden en prioriteiten kan aangeven.

Ondernemers denken vaak dat aangifte doen geen zin heeft. De politie weet daardoor niet/of te weinig, wat er speelt op het Panhuis. Met als gevolg dat er niets gebeurt. Waardoor ondernemers weer gesterkt worden in hun mening dat aangifte doen geen zin heeft.
De politie verricht sinds enige tijd extra inspanningen om de aangiftebereidheid te vergroten. Er word duidelijk geïnvesteerd in verdere professionalisering van het aangifteproces. Extra service, zoals de internetaangifte (www.politie.nl) het opnemen van de aangifte op de plaats van bijvoorbeeld naar aanleiding van een gepleegde bedrijfsinbraak. Via www.politie.nl kunt u aangifte doen van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal of diefstal uit een auto. Ook kunt u via de website aangifte doen van vernieling. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om aan het bureau uw aangifte te doen .