Wat houdt het in

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, brand of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.

 

Resultaten voor de ondernemer

• Veilige, schone en prettige werkplek voor ondernemer en personeel
• Veilige en nette omgeving voor klanten en bezoekers
• Vermindering van schade aan pand en middelen
• Minder overlast
• Verbetering van het imago van het bedrijventerrein

Resultaten voor de gemeente

• Invulling aan lokaal veiligheidsbeleid
• Goede samenwerking met ondernemers
• Versterking imago van de gemeente
• Versterking economische positie, als goed en veilig vestigingsklimaat


Resultaten KVO voor Politie en brandweer

• Structurele en effectieve samenwerking met ondernemers en gemeente
• Duidelijke afspraken over inspanningen op het gebied van veiligheid
• Een instrument om veiligheid op een hoger niveau te brengen

KVO Kerndoelen

1) Verminderen inbraken
2) Collectieve beveiliging
3) Stimuleren doen van aangifte
4) Voorlichting over veiligheid