Revitalisering

In september 2013 is het businessplan voor bedrijfsomgeving Panhuis opgesteld voor een betere leefomgeving op het Panhuis. Het Panhuis kent sterke ondernemers en bedrijven. Dat is een belangrijke kracht. Deze kracht willen we behouden en inzetten om een aantal knelpunten weg te nemen. Daarom hebben ondernemers en gemeente de handen ineen geslagen om, ondersteund door de provincie Gelderland, een reeks aan maatregelen te benoemen om de knelpunten weg te nemen. Het is een echt ondernemersplan geworden, waarin die maatregelen staan waar¬van ondernemers aangeven dat ze echt bijdragen aan een toekomstgericht Panhuis. Het gaat bijvoorbeeld om verbeteringen op het gebied van veiligheid, verkeer en parkeren, het verbeteren van de uitstraling van panden, buitenruimtes en openbaar gebied en het versterken van de identiteit(en) van het terrein. Daarnaast is er met veel enthousiasme gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De audit is met succes doorlopen, de uitvoering van enkele noodzakelijke maatregelen is in voorliggend plan opgenomen.

Download hier het volledige plan voor revitalisering

Download hier het beeld kwaliteisplan
Beeldkwaliteitskader_het_Panhuis_21_12_2015