Keurmerk veilig ondernemen

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, brand of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.

KVO Certificering

Panhuis Kesteren heeft sinds september 2013 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In samenwerking met bedrijven, politie en brandweer wordt er gestructureerd gewerkt aan terugdringen van vormen van criminaliteit en overlast en verbeteren van de veiligheidssituatie. Het KVO certificaat is een gezamenlijk initiatief van de Ondernemersvereniging en daarvoor aangestelde KVO-werkgroep.

Waarom aangifte doen na een incident?

Het is belangrijk dat bedrijven altijd bij de politie aangifte doen van misdrijven. Belangrijk voor burgers en ondernemers zelf, omdat zij de aangifte nodig hebben om bijvoorbeeld een schadeclaim in te dienen bij de verzekering. Maar ook belangrijk voor de politie, omdat zij op die manier meer inzicht krijgt van wat er in haar werkgebied gebeurt en er bij de inzet van personeel rekening mee kan houden en prioriteiten kan aangeven.

Ondernemers denken vaak dat aangifte doen geen zin heeft. De politie weet daardoor niet/of te weinig, wat er speelt op het Panhuis. Met als gevolg dat er niets gebeurt. Waardoor ondernemers weer gesterkt worden in hun mening dat aangifte doen geen zin heeft.
De politie verricht sinds enige tijd extra inspanningen om de aangiftebereidheid te vergroten. Er word duidelijk geïnvesteerd in verdere professionalisering van het aangifteproces. Extra service, zoals de internetaangifte (www.politie.nl) het opnemen van de aangifte op de plaats van bijvoorbeeld naar aanleiding van een gepleegde bedrijfsinbraak. Via www.politie.nl kunt u aangifte doen van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal of diefstal uit een auto. Ook kunt u via de website aangifte doen van vernieling. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om aan het bureau uw aangifte te doen .

kvo-certificering

KVO Kerndoelen

1) Verminderen inbraken
2) Collectieve beveiliging
3) Stimuleren doen van aangifte
4) Voorlichting over veiligheid

kvo