Nieuwsbrief oktober 2016

Aandachtspunten vanuit Keurmerk Veilig Ondernemen

Ons bedrijventerrein is met ingang van dit jaar opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen, nu voor een periode van 3 jaar. Net als voorgaande jaren zal er binnenkort een jaarlijkse schouw worden gehouden. Graag willen wij u informeren over enkele belangrijke wijzigingen en aandachtspunten:

Werkgroep

Jolanda Scholtus heeft zich teruggetrokken als bestuurslid van de vereniging, vanwege de verhuizing van Multipro naar het bedrijventerrein in Lienden. Jolanda was de drijvende kracht achter de werkgroep KVO en dat hebben wij ook altijd zeer gewaardeerd. Wij hebben Siska van der Kooi (directeur Helicon) bereid gevonden om deze taak op haar te nemen. Zij is daarmee ook toegetreden als bestuurslid van de OVPK.

Aandachtspunten KVO

  • De politie heeft ons gevraagd om het algemene nummer 0900 8844 nogmaals onder jullie aandacht te brengen. Jullie kunnen dit gebruiken om een incident te melden, zodat de politie direct actie kan ondernemen. Wel is het belangrijk om ook digitaal aangifte te doen, zodat deze wel geregistreerd wordt in de database.
  • Met ingang van het najaar-winterseizoen gaan we de donkere dagen weer tegemoet. We raden u aan om regelmatig uw buitenverlichting te controleren en indien nodig aan te passen
  • Om de uitstraling van het bedrijventerrein te bevorderen is het belangrijk om regelmatig onkruid te bestrijden en het groen netjes te houden. (Vanuit de gemeente hebben wij de opmerking gekregen dat roundup niet meer gebruikt mag worden om onkruid te bestrijden, daarvoor in de plaats wordt vaak gekozen voor de wave-formule)
  • Verschillende bedrijven maken gebruik van buitenopslag op hun terreinen. Probeer ook hier orde en netheid te bevorderen op uw eigen terrein
  • Alarmnummers kunt u vinden via de calamiteitenkaart en meldpunten van politie, brandweer en gemeente zijn te vinden op de website, klik hier
  • Neem af en toe een kijkje op onze website www.ovpk.nl voor interessante links
  • Belangrijk om te weten is dat u als bedrijf in veel gevallen korting kunt krijgen op uw bedrijven compactpolis (brand-diefstal). Hoe dit precies in zijn werk gaat kunt u onderaan deze nieuwsbrief lezen.

Status camerabewaking ’t Panhuis

In het voorjaar hebben we tijdens de ledenvergadering besloten om te kijken naar uitbreiding van de camera’s op dit terrein. Het e.e.a. is verder uitgezocht en binnenkort hopen we u verder over te informeren.

Herhaling: Korting op uw verzekeringspremie

Door het behalen van de certificering is het mogelijk voor bedrijven om extra korting te krijgen op hun verzekeringspremie. Er zijn afspraken gemaakt met Interpolis over een kortingsregeling, zie onderstaande informatie. Heeft uw bedrijf een andere verzekeraar, dan is het goed mogelijk dat u ook korting kunt krijgen. Informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden of overweeg een overstap naar Interpolis. U kunt het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen van ’t Panhuis bij ons opvragen, dan kunt u deze doorsturen naar uw verzekeraar.

Afspraken over korting bij Interpolis

Er zijn gesprekken gevoerd met Interpolis en hiermee is een overeenkomst gesloten over de extra korting voor bedrijven van Panhuis (uitsluitend voor leden van de OVPK). Dit betekent een korting van 15% op de brandverzekering van de bedrijvencompactpolis. In deze polis zitten 3 onderdelen waar de korting op gebaseerd is: Bedrijfspand, Voorraad/inventaris en Stagnatie bedrijf. Daarnaast geeft Interpolis tot max. 8% fee aan de ondernemersvereniging aan het einde van het jaar op het schadeverloop van de afgesloten polissen. Interpolis heeft de premiekorting automatisch verrekend bij hun klanten. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze korting dan kunt u zich wenden tot: Dhr. Wouter van Ooijen (Specialist Verzekeren) van Rabobank Telefoon: 0344-629500. Voor meer informatie download het volledige document hier.