Nieuwsbrief januari 2016

’t Panhuis KVO gecertificeerd

Dankzij de werkgroep van de KVO zijn we opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen, nu voor een periode van 3 jaar. Belangrijk om te weten is dat u als bedrijf in veel gevallen korting kunt krijgen op uw bedrijven compactpolis (brand-diefstal). Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u verderop in de nieuwsbrief lezen.

Terugkoppeling enquête

Een heel aantal bedrijven heeft de enquête ingevuld voor de her-certificering van KVO, waarvoor onze dank. Enkele zaken zijn ons opgevallen, die we graag aan u mee willen delen:

  • 33% voelt zich wel eens onveilig op dit industrieterrein, het gaat dan vooral om uren buiten werktijd en op parkeerplaatsen. U kunt dit onveilige gevoel voor u en uw medewerkers proberen te voorkomen door te zorgen voor voldoende verlichting rondom uw pand en/of parkeerterrein. Verder kunt u er ook voor zorgen dat iemand niet alleen het pand verlaat in de avond- of nachtelijke uren.

Status camerabewaking ’t Panhuis

De camera’s op het industrieterrein zijn ruim 2 jaar in bedrijf. Het camerasysteem is aangesloten op de Regionale toezichtruimte van de Politie in Nijmegen. Bij de toegangswegen zijn camera’s geplaatst met kentekenregistratie, deze worden aangesloten op de landelijke politiedatabase van verdachte voertuigen. De camera’s worden niet live uitgekeken, maar in geval dat er een hit (verdacht voertuig) in de meldkamer wordt gesignaleerd, wordt er door de politie direct actie ondernomen. Regelmatig sturen wij u per e-mail een update van een melding die wij van de politie ontvangen.

Uitbreiden camera’s op ’t Panhuis

Het bestuur van de OVPK wil dit jaar onderzoeken of het mogelijk is, om het terrein verder uit te breiden met camera’s. Met het plaatsen van meerdere camera’s op de tussenwegen zijn verdachte voertuigen beter te signaleren en te volgen. Wij hopen u tijdens de volgende ledenvergadering te informeren over de mogelijkheden.

Gratis camera mee laten kijken

In geval van een inbraak-en/of brandmelding in uw pand kunt u de RTR (Regionale Toezicht Ruimte) mee laten kijken of er verdachte bewegingen waar te nemen zijn op de camera’s die op de openbare weg zijn geplaatst en bij de toegangswegen. Ook kunnen zij kijken of er rond dat tijdstip een voertuig is langsgekomen. Deze service wordt kosteloos aangeboden door Securitas (dit is het bedrijf dat in de RTR de beelden van Panhuis uitkijkt). Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient u dit te melden aan uw eigen meldkamer middels het formulier: Aanvullend_protocol_meldkamer Kesteren_2015. Tevens graag een bericht sturen naar Securitas per e-mail.

Let op: dit is geen vervanging van uw contract voor de alarmopvolging en afhandeling van uw eigen alarmsysteem.

Herhaling: Korting op uw verzekeringspremie

Door het behalen van de certificering is het mogelijk voor bedrijven om extra korting te krijgen op hun verzekeringspremie. Er zijn afspraken gemaakt met Interpolis over een kortingsregeling, zie onderstaande informatie. Heeft uw bedrijf een andere verzekeraar, dan is het goed mogelijk dat u ook korting kunt krijgen. Informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden of overweeg een overstap naar Interpolis. U kunt het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen van ’t Panhuis bij ons opvragen, dan kunt u deze doorsturen naar uw verzekeraar.

Afspraken over korting bij Interpolis

Er zijn gesprekken gevoerd met Interpolis en hiermee is een overeenkomst gesloten over de extra korting voor bedrijven van Panhuis (uitsluitend voor leden van de OVPK). Dit betekent een korting van 15% op de brandverzekering van de bedrijvencompactpolis. In deze polis zitten 3 onderdelen waar de korting op gebaseerd is: Bedrijfspand, Voorraad/inventaris en Stagnatie bedrijf. Daarnaast geeft Interpolis tot max. 8% fee aan de ondernemersvereniging aan het einde van het jaar op het schadeverloop van de afgesloten polissen. Interpolis heeft de premiekorting automatisch verrekend bij hun klanten. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze korting dan kunt u zich wenden tot: Dhr. Wouter van Ooijen (Specialist Verzekeren) van Rabobank Telefoon: 0344-629500. Voor meer informatie download het volledige document hier.

Aanpassing entree Batterijenweg / Industrieweg

Dit project heeft vanuit de gemeente een tijdje stilgelegen i.v.m. ziekte van de projectbegeleider. Inmiddels is het project weer opgepakt en gaat de gemeente er vanuit dat het project voor 1 april gerealiseerd is. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de gemeente een communicatieplan opstellen, zodat alle bedrijven op het industrieterrein hier rekening mee kunnen houden.

Ledenvergadering:

Op dinsdagavond 15 maart hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. Noteer deze datum alvast in uw agenda!. Locatie en programma volgt t.z.t.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.