Nieuwsbrief 1 – dec 2013

De eerste nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Panhuis is een feit. Op deze wijze willen wij u informeren over de voortgang van het revitaliseringsplan en de beveiliging. U kunt in deze nieuwsbrief o.a. meer lezen over korting op uw brandverzekering. Verder willen we op 4 februari aanstaande een ledenvergadering houden, noteer deze datum alvast in uw agenda!

Rest ons nog u gezegende Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen!

Panhuis KVO gecertificeerd

Op 4 september 2013 heeft de auditering plaatsgevonden van het Panhuis. In samenwerking met ondernemersvereniging, gemeente, politie en brandweer is er de afgelopen maanden intensief samengewerkt om het Keurmerk Veilig Ondernemen zo snel mogelijk te kunnen behalen. Door de certificeringsinstantie KIWA is er een positief advies uitgebracht, zodat het Panhuis vanaf 1 oktober officieel het KVO-B keurmerk draagt.

Status camerabewaking Panhuis

U heeft inmiddels wel gezien dat de camera’s zijn geplaatst op ons industrieterrein. Het camerasysteem wordt aangesloten op de Regionale toezichtruimte van de Politie in Nijmegen. Bij de toegangswegen zijn camera’s geplaatst met kentekenregistratie, deze worden aangesloten op de landelijke politiedatabase van verdachte voertuigen. De camera’s worden niet live uitgekeken, maar in geval dat er een hit (verdacht voertuig) in de meldkamer wordt gesignaleerd, wordt er door de politie direct actie ondernomen. De camerabeelden worden opgeslagen en kunnen uitsluitend door leden van de OVPK opgevraagd worden in geval van een incident (niet leden zullen hiervoor een aanzienlijk bedrag moeten betalen).

Gratis camera mee laten kijken bij alarm

In geval van een inbraak-en/of brandmelding* in uw pand kunt u de RTR (Regionale Toezicht Ruimte) mee laten kijken of er verdachte bewegingen waar te nemen zijn op de camera’s die op de openbare weg zijn geplaatst en bij de toegangswegen. Ook kunnen zij kijken of er rond dat tijdstip een voertuig is langsgekomen. Deze service wordt kosteloos aangeboden door Securitas (dit is het bedrijf dat in de RTR de beelden van Panhuis uitkijkt). Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient u dit te melden aan uw eigen meldkamer middels het onderstaande formulier. Tevens een bericht sturen naar Securitas: contactpersoon Roelie van de Berg, e-mail: roelie.van.de.berg@securitas.nl * Dit is geen vervanging van uw contract voor de alarmopvolging en afhandeling van uw eigen alarmsysteem. Download voorbeeld document voor uw meldkamer hier.

Korting op uw verzekeringspremie

Door het behalen van de certificering is het mogelijk voor bedrijven om extra korting te krijgen op hun verzekeringspremie. Er zijn gesprekken gevoerd met Interpolis en hiermee is een overeenkomst gesloten over de extra korting voor bedrijven van Panhuis (uitsluitend voor leden van de OVPK). Dit betekent een korting van 15% op de brandverzekering van de bedrijvencompactpolis. In deze polis zitten 3 onderdelen waar de korting op gebaseerd is: Bedrijfspand Voorraad/inventaris Stagnatie bedrijf Daarnaast geeft Interpolis tot max. 8% fee aan de ondernemersvereniging aan het einde van het jaar op het schadeverloop van de afgesloten polissen. Vanaf het moment dat we KVO gecertificeerd zijn werd een korting van 10% gerekend. Vanaf 1 december is de korting verhoogd naar 15% omdat de camera’s dan operationeel zijn. Interpolis heeft de premiekorting automatisch verrekend bij hun klanten. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze korting dan kunt u zich wenden tot: Dhr. Wouter van Ooijen (Specialist Verzekeren) van Rabobank Telefoon: 0344-629500 E-mail: verzekeringen@westbetuwe.rabobank.nl Voor meer informatie download het volledige document hier.

Revitalisering Panhuis

De werkgroep revitalisering Panhuis is zeer actief geweest. Na inventarisatie zijn de volgende 7 thema’s vastgesteld; Logistiek, Parkeren Personen, Parkeren Trailers, Buitenopslag, Groen, Identiteit en Straatmeubilair. De gemeenteraad heeft op 31 oktober jl. ingestemd met het voorstel en vervolgens het plan bij de provincie ingediend. Zowel de gemeente als de provincie zijn enthousiast over het plan wat samen met de ondernemers tot stand is gekomen. De besluitvorming door de provincie moet nog plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt aan een concept plan van aanpak om de oplossingsrichtingen verder uit te werken. U wordt ter zijner tijd hierover nader ge├»nformeerd.

Ledenvergadering 4 februari aanstaande Op 4 februari hopen we een ledenvergadering te houden, ook deze keer is iedereen weer van harte welkom in Molen de Zwaluw. Aanvang 19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.